plenru

Informacje

Komunikat 29.07.2021

Z dniem 23.07. został zakończony montaż systemu dezodoryzacji na głównym emitorze. Obecnie po rozruchach po weekendowych i kalibracji systemu (poniedziałek i wtorek) system jest w eksploatacji i sprawny technicznie.

Jak działa system?
System polega na dozowaniu preparatu do przewodu kominowego instalacji technologicznej mającego na celu neutralizację zapachu wydobywającego się z emitora.
W zależności od surowca, procesu technologicznego i warunków atmosferycznych system dobiera środek i wydajność dla optymalnej neutralizacji zapachu.
Czas neutralizacji trwa do kilkunastu sekund, stąd może dochodzić do sytuacji w której zapach jest wyczuwalny blisko zakładu natomiast w większej odległości już nie. System jest zaprojektowany do eksploatacji przy pracy ciągłej produkcji za wyłączeniem przerw technicznych instalacji.

Po przeprowadzeniu testów i dostosowaniu systemu możemy wnioskować, że system działa skutecznie. Niemniej, w najbliższych tygodniach prosimy mieszkańców o zgłaszanie telefoniczne potencjalnej uciążliwości dla weryfikacji źródła emisji i ostatecznej kalibracji systemu.

 

Komunikat 12.07.2021

Informujemy, iż w dniu 09.07.2021 roku kolejny etap testów systemu dezodoryzacji został zakończony oraz zdemontowany został system pilotażowy.
Obecnie trwają prace montażowe docelowego systemu i jego adaptacja do technologii w naszym zakładzie.  
Termin zakończenia prac, przewidywany na dzień 23.07.2021 roku, nie jest zagrożony.
Informujemy, że chwilowo może dochodzić do wyczuwalności zapachu przy szczytach produkcji.

 

Komunikat 05.07.2021

W odniesieniu do informacji przekazanej przez przedstawicieli firmy DeVeris Polska Sp. z o.o. na sesji rady miasta w dniu 26 czerwca 2021r., Spółka oświadcza, że w terminie 01 czerwca 2021 roku rozpoczęła testy technologii neutralizacji uciążliwości emisji zapachowej firmy Westrand M. Szatkowski. Sp. J, mające na celu zmniejszenie epizodycznego zapachu wydobywającego się z zakładu. Z dniem 5 lipca 2021 roku, Spółka rozpoczęła procedurę związaną z dostosowaniem instalacji do znajdującej się technologii w hali produkcyjnej. Zakończenie montażu systemu dezodoryzacji planowane jest na 23 lipca 2021 r. Obecnie Spółka obserwuje kilku-/ kilkunasto godzinny potencjał wydobywania się nieprzyjemnego zapachu związanego z procesem suszenia produktów w skali tygodnia. System firmy Westrand ma na celu zneutralizowanie szczytów o większej intensywności zapachowej. Jest to drugi system neutralizacji zapachów od momentu montażu kurtyn antyodorowych w 2019r.

 

Ponadto, Spółka prowadzi prace inżynieryjne nad modernizacją technologii suszenia, które pozytywnie wpłyną na obniżenie częstotliwość wydostającego się zapachu. Projekt jest w trakcie realizacji i ze względu na konieczność przebudowy linii będzie stopniowo przeprowadzany. Spółka planuje zakończenie pierwszego etapu modernizacji systemu suszenia do końca 2021r.

 

Spółka jeszcze raz podkreśla, że jako odpowiedzialny sąsiad, w dobrej wierze działa na zmniejszenie dyskomfortu mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Spółka chce również podkreślić, że nie jest jedynym źródłem zapachu w Turku, i tym samym sprostować informacje przedstawiane w artykule umieszczonym na portalu Turek.net.pl z dnia 4 czerwca 2021 oświadczając, że w dniu 03.06.2021 r. zakład produkcyjny był nieczynny.

 

W trosce o skuteczny przepływ informacji, dotyczącej podejmowanych działań wyeliminowania zapachu, pozostajemy w stałym kontakcie z organami miasta i przedstawicielami mieszkańców.

 

Zarząd Spółki DeVeris