plenru

Informacje

Komunikat 29.07.2021

Z dniem 23.07. został zakończony montaż systemu dezodoryzacji na głównym emitorze. Obecnie po rozruchach po weekendowych i kalibracji systemu (poniedziałek i wtorek) system jest w eksploatacji i sprawny technicznie.

Jak działa system?
System polega na dozowaniu preparatu do przewodu kominowego instalacji technologicznej mającego na celu neutralizację zapachu wydobywającego się z emitora.
W zależności od surowca, procesu technologicznego i warunków atmosferycznych system dobiera środek i wydajność dla optymalnej neutralizacji zapachu.
Czas neutralizacji trwa do kilkunastu sekund, stąd może dochodzić do sytuacji w której zapach jest wyczuwalny blisko zakładu natomiast w większej odległości już nie. System jest zaprojektowany do eksploatacji przy pracy ciągłej produkcji za wyłączeniem przerw technicznych instalacji.

Po przeprowadzeniu testów i dostosowaniu systemu możemy wnioskować, że system działa skutecznie. Niemniej, w najbliższych tygodniach prosimy mieszkańców o zgłaszanie telefoniczne potencjalnej uciążliwości dla weryfikacji źródła emisji i ostatecznej kalibracji systemu.

 

Komunikat 12.07.2021

Informujemy, iż w dniu 09.07.2021 roku kolejny etap testów systemu dezodoryzacji został zakończony oraz zdemontowany został system pilotażowy.
Obecnie trwają prace montażowe docelowego systemu i jego adaptacja do technologii w naszym zakładzie.  
Termin zakończenia prac, przewidywany na dzień 23.07.2021 roku, nie jest zagrożony.
Informujemy, że chwilowo może dochodzić do wyczuwalności zapachu przy szczytach produkcji.

 

Komunikat 05.07.2021

W odniesieniu do informacji przekazanej przez przedstawicieli firmy DeVeris Polska Sp. z o.o. na sesji rady miasta w dniu 26 czerwca 2021r., Spółka oświadcza, że w terminie 01 czerwca 2021 roku rozpoczęła testy technologii neutralizacji uciążliwości emisji zapachowej firmy Westrand M. Szatkowski. Sp. J, mające na celu zmniejszenie epizodycznego zapachu wydobywającego się z zakładu. Z dniem 5 lipca 2021 roku, Spółka rozpoczęła procedurę związaną z dostosowaniem instalacji do znajdującej się technologii w hali produkcyjnej. Zakończenie montażu systemu dezodoryzacji planowane jest na 23 lipca 2021 r. Obecnie Spółka obserwuje kilku-/ kilkunasto godzinny potencjał wydobywania się nieprzyjemnego zapachu związanego z procesem suszenia produktów w skali tygodnia. System firmy Westrand ma na celu zneutralizowanie szczytów o większej intensywności zapachowej. Jest to drugi system neutralizacji zapachów od momentu montażu kurtyn antyodorowych w 2019r.

 

Ponadto, Spółka prowadzi prace inżynieryjne nad modernizacją technologii suszenia, które pozytywnie wpłyną na obniżenie częstotliwość wydostającego się zapachu. Projekt jest w trakcie realizacji i ze względu na konieczność przebudowy linii będzie stopniowo przeprowadzany. Spółka planuje zakończenie pierwszego etapu modernizacji systemu suszenia do końca 2021r.

 

Spółka jeszcze raz podkreśla, że jako odpowiedzialny sąsiad, w dobrej wierze działa na zmniejszenie dyskomfortu mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Spółka chce również podkreślić, że nie jest jedynym źródłem zapachu w Turku, i tym samym sprostować informacje przedstawiane w artykule umieszczonym na portalu Turek.net.pl z dnia 4 czerwca 2021 oświadczając, że w dniu 03.06.2021 r. zakład produkcyjny był nieczynny.

 

W trosce o skuteczny przepływ informacji, dotyczącej podejmowanych działań wyeliminowania zapachu, pozostajemy w stałym kontakcie z organami miasta i przedstawicielami mieszkańców.

 

Zarząd Spółki DeVeris

Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt

   

 

 

 

Firma DEVERIS POLSKA Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata

2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0849/18-00

„Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele

żywienia zwierząt”

 

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii wytwarzania oraz 4 nowych produktów

w postaci dodatków żywieniowych dla zwierząt ze składników krwi drobiowej

przeznaczonych do żywienia zwierząt hodowlanych i towarzyszących.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są m.in.:

 • efektywniejsze wykorzystanie składników pasz,
 • zwiększenie przyswajalności składników odżywczych pasz,
 • poprawa zdrowotności prowadząca do zwiększenia przyrostów masy oraz zmniejszenia upadków młodych zwierząt,
 • zmniejszenie kosztów hodowli.

 

Całkowita wartość projektu: 12 658 458,43 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 379 049,67 PLN.

Informacje prawne

 

Polityka prywatności i plików cookies

 I. Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Deveris Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000617016 w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 7010575102, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 63 222 35 70 (zwana dalej: „Administrator”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: “Polityką”) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także by szanować prywatność każdego Użytkownika.

 

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie prywatności Użytkowników.

 

III. Zakres przetwarzanych danych

 

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
 2. Informacje techniczne takie, jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki, używany system operacyjny (np. Vista, Windows XP, MacOS), rodzaj urządzenia, model sprzętu, adres MAC, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;
 3. Dane dostępu on-line takie, jak: informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci Użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki zostały otworzone przez Użytkownika.
 4. Dane, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Administratora oraz w celu:
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 6. przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 7. Korzystanie ze strony internetowej Administratora nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta, czy podania swoich danych.
 8. W celu monitorowania strony internetowej Administrator może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Dezaktywacja usługi Google Analytics jest możliwa za pomocą rozszerzenia przeglądarki, które można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. W celu ułatwienia Użytkownikowi pozyskania dodatkowych informacji, strona internetowa Administratora może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule oraz Polityka dotycząca ochrony prywatności.
 10. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej Administratora, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności.

  IV. Pliki cookies

 

 1. Plik cookie to niewielki plik złożony z ciągu liter i cyfr, który zostaje umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego Użytkownika, podczas odwiedzania strony internetowej Administratora.
 2. Pliki cookies pełnią szereg różnych funkcji (m.in. zapamiętują preferencje Użytkownika) i są istotnym elementem wydatnie poprawiającym komfort korzystania z witryny internetowej Administratora. Plików cookie nie używa się zazwyczaj do przechowywania danych osobowych, ale mogą służyć do przechowywania preferencji Użytkownika i innych informacji.
 3. Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby odmawiała przyjęcia plików cookies lub informowała o ich wysłaniu. W celu zapobiegania i usuwania plików cookie należy postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w funkcji pomocy przeglądarki.
 4. Akceptacja wysyłania plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej Administratora, jednakże niektóre funkcje lub usługi strony internetowej mogą nie działać poprawnie bez plików cookie, dlatego zalecamy ich akceptację, aby można było w pełni korzystać ze strony internetowej Administratora i mieć prawidłowy wgląd do wszystkich jej funkcjonalności.

 

V. Prawa Użytkownika

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Administratorowi i uzyskania ich kopii,
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy są one nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych Administratora (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy,
  f) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.
  g) w pewnych okolicznościach, przewidzianych w przepisach prawa, Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych, które go dotyczą.

 2. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Administratora.

 

Aktualności

AKTUALNOŚCI

Firma DEVERIS POLSKA Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0849/18-00 „Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt”

Więcej

 

 DeVeris Polska oferuje innowacyjne produkty żywieniowe pozyskiwane z surowców pochodzenia zwierzęcego. Wypełniając naszą misję, skupiliśmy się przede wszystkim na wykorzystaniu krwi drobiowej jako podstawy do uzyskania funkcjonalnych rozwiązań do żywienia zwierząt domowych i gospodarskich.

Więcej

 

 

W DeVeris Polska wierzymy, że jakość jest celem nadrzędnym. Ufamy, że skierowanie naszych procesów oraz pracy i wiedzy każdego z pracowników na osiągnięcie wysokich standardów jakości bezpośrednio przełoży się na nasz sukces rynkowy i wypełnienie naszej misji.

Więcej

 

 

DeVeris Polska Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Zakład produkcyjny mieści się w Turku na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Jako nowe przedsiębiorstwo budujemy swoją ofertę rynkową na zasadach innowacyjności oraz głębokiej ekspertyzy technicznej i żywieniowej.

Więcej 

 

 

 

PRODUKT JAKOSC

PRODUKTY

DeVeris Polska oferuje innowacyjne produkty żywieniowe pozyskiwane z surowców pochodzenia zwierzęcego. Wypełniając naszą misję, skupiliśmy się przede wszystkim na wykorzystaniu krwi drobiowej jako podstawy do uzyskania funkcjonalnych rozwiązań do żywienia zwierząt domowych i gospodarskich.

 

Więcej

PROJEKTY

Firma DEVERIS POLSKA Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0849/18-00 „Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt”

Więcej

JAKOŚĆ

W DeVeris Polska wierzymy, że jakość jest celem nadrzędnym. Ufamy, że skierowanie naszych procesów oraz pracy i wiedzy każdego z pracowników na osiągnięcie wysokich standardów jakości bezpośrednio przełoży się na nasz sukces rynkowy i wypełnienie naszej misji.

 Więcej

O FIRMIE

DeVeris Polska Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Zakład produkcyjny mieści się w Turku na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Jako nowe przedsiębiorstwo budujemy swoją ofertę rynkową na zasadach innowacyjności oraz głębokiej ekspertyzy technicznej i żywieniowej.

 Więcej