plenru

Innowacje i jakość

 

Innowacyjne produkty

Podstawą naszej oferty jest innowacja w dziedzinie surowca. W procesie produkcji wykorzystujemy higieniczną krew drobiową pozyskaną przy zastosowaniu własnych, oryginalnych rozwiązań. Wysokiej jakości surowiec pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktów: hemoglobiny drobiowej avum hemoglobin oraz plazmy drobiowej avum plasma.

Aktywnie inwestujemy w rozwój naszych produktów, aby ciągle optymalizować ofertę rynkową.

 

Innowacyjna technologia 

Produkcja odbywa się w wybudowanym w 2018 roku dedykowanym zakładzie produkcyjnym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Każdy element linii produkcyjnej jest opracowany z myślą o zagwarantowaniu stabilności parametrów produktów, jak i wysokiej wydajności energetycznej. Linie produkcyjne są zautomatyzowane i wszystkie parametry są stale kontrolowane na każdym etapie produkcji. Innowacyjność technologii jest również widoczna w zakładach ubojowych, gdzie znajdują się instalacje pozyskania surowca projektowane od podstaw dla każdej ubojni.

 

Zasady i odpowiedzialność

DeVeris Polska to również nowa jakość w dziedzinie współpracy z dostawcami surowca, klientami i zespołem pracowników. Nasz model biznesowy oparty jest na wspólnej z ubojniami dbałości o jakość surowca. Z odbiorcami poszukujemy długoterminowych relacji oferując stabilne ceny na wysokiej jakości produkty. Kładziemy również nacisk na rekrutację i zatrudnienie pracowników z regionu. Nasze działanie definiowane jest przez zasady zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. 

 

Jakość

W DeVeris Polska wierzymy, że jakość jest celem nadrzędnym. Ufamy, że skierowanie naszych procesów oraz pracy i wiedzy każdego z pracowników na osiągnięcie wysokich standardów jakości bezpośrednio przełoży się na nasz sukces rynkowy i wypełnienie naszej misji.

 

DeVeris Polska spełnia lub przewyższa wymogi ustanowione przez procedury HACCP i GMP+. Zakład produkcyjny posiada certyfikacje GMP+.