plenru

Aktualności

AKTUALNOŚCI

Firma DEVERIS POLSKA Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0849/18-00 „Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt”

Więcej

 

 DeVeris Polska oferuje innowacyjne produkty żywieniowe pozyskiwane z surowców pochodzenia zwierzęcego. Wypełniając naszą misję, skupiliśmy się przede wszystkim na wykorzystaniu krwi drobiowej jako podstawy do uzyskania funkcjonalnych rozwiązań do żywienia zwierząt domowych i gospodarskich.

Więcej

 

 

W DeVeris Polska wierzymy, że jakość jest celem nadrzędnym. Ufamy, że skierowanie naszych procesów oraz pracy i wiedzy każdego z pracowników na osiągnięcie wysokich standardów jakości bezpośrednio przełoży się na nasz sukces rynkowy i wypełnienie naszej misji.

Więcej

 

 

DeVeris Polska Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Zakład produkcyjny mieści się w Turku na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Jako nowe przedsiębiorstwo budujemy swoją ofertę rynkową na zasadach innowacyjności oraz głębokiej ekspertyzy technicznej i żywieniowej.

Więcej