plenru

Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele żywienia zwierząt

   

 

 

 

Firma DEVERIS POLSKA Sp. z o o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata

2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0849/18-00

„Innowacyjne technologie rozdziału i wykorzystania składników krwi drobiowej na cele

żywienia zwierząt”

 

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii wytwarzania oraz 4 nowych produktów

w postaci dodatków żywieniowych dla zwierząt ze składników krwi drobiowej

przeznaczonych do żywienia zwierząt hodowlanych i towarzyszących.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są m.in.:

  • efektywniejsze wykorzystanie składników pasz,
  • zwiększenie przyswajalności składników odżywczych pasz,
  • poprawa zdrowotności prowadząca do zwiększenia przyrostów masy oraz zmniejszenia upadków młodych zwierząt,
  • zmniejszenie kosztów hodowli.

 

Całkowita wartość projektu: 12 658 458,43 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 379 049,67 PLN.